Ultra Fatra - extrémny beh
Ultra Fatra - extrémny beh

Propozície

Štart
 • Sobota 27.07.2024
 • o 7:00
 • Káva na štarte
 • Parkovisko pred Budovou Mestské lesy s.r.o.
 • Adresa: Dolný Harmanec 51
 • GPS súradnice:N 48°48.83′ E 19°3.092′
Cieľ
 • Sobota 27.07.2024
 • Limit do 20:00
 • Gymnázium sv. Andreja
 • Adresa: Námestie Andreja Hlinku 5, Ružomberok
 • GPS súradnice:N 49°04’52.3″ E 19°18’09.4″
Časový limit
 • Horský hotel Granit Smrekovica (38 km) do 16:30 
 • Cieľ do 20:00
Prezentácia pretekárov
 1. Miesto nocľahu pred/po preteku: Gymnázium sv. Andreja,
  Námestie Andreja Hlinku 5, Ružomberok, 26.júl 2024, 17:0021:00
 2. Miesto štartu: Parkovisko pred Budovou Mestské lesy s.r.o.,
  Dolný Harmanec 51, 27. júl 2024,  06:0006:45
Dogtrekking
 • Pes musí byť minimálne 12 mesiacov starý.
 • Počas prezentácie a na štarte musí byť preukázaný platný očkovací preukaz psa.
 • Počas celého preteku je zakázaný pohyb psa na voľno.
Každý účastník musí počas prezentácie
 • Preukázať sa platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), na základe ktorého bude skontrolovaný.
 • Preukázať sa dokumentom, platným a vhodným druhom poistenia
 • Preukázať sa povinnou výbavou pretekára
 • Podpísať dokument, že účasť na podujatí je dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie
 • Preukázať sa negatívnym testom alebo COVID pasom na základe aktuálnych platných opatení v SR
Upozornenie
 • Pokiaľ sa účastník rozhodne počas preteku predbežne skončiť, je povinný o tom telefonicky informovať usporiadateľa preteku, alebo kontrolórov na živých kontrolných občerstvovacích staniciach.
 • Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby sú všetci účastníci preteku povinný nahlásiť tento stav HZS Veľká Fatra a taktiež usporiadateľovi na tel. číslo + 421 908 032 350, + 00421908 397 008
Nocľah

Nocľah (pred/po preteku):

 • Gymnázium sv. Andreja, Námestie Andreja Hlinku 5, Ružomberok
 • K dispozícii sprcha a WC
 • V telocvični na podlahe
 • Pri nocľahu je potrebné si zabezpečiť spacák a karimatku

Ak máte záujem o ubytovanie na vlastné náklady, odporúčame Vám:

Prevoz

Prevoz pretekárov

 • z miesta nocľahu (Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok) na štart, bude zabezpečený autobus s odchodom sobotu ráno o 5:30
 • Prevoz autobusom na štart je nutné potvrdiť pri registrácii

Prevoz batožiny

 • Zo štartu (Dolný Harmanec) do cieľa (Ružomberok)
 • Na štarte bude vyčlenené auto na prevoz batožiny do cieľa
Večera v cieli
 • 17:00 – 20:00
 • Druh večere: Normál (mäso) / Vegetariánske
Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien
 • Muži (dátum narodenia 2000 <)
 • Ženy (dátum narodenia 2000 <)
 • Dogtrekking (dátum narodenia bežca 2000 < … pes minimálne 12 mesiacov)

 • Oficiálne vyhlásenie víťazov bude v Gymnázium sv. Andreja o 17:00
 • Prví traja pretekári z každej kategórie budú ocenený vecnými cenami
 • Každý pretekár si musí ceny prevziať osobne
Informovaný súhlas účastníka

 

Na stiahnutie TU

Ultra Fatra - extrémny beh