Ultra Fatra - extrémny beh
Ultra Fatra - extrémny beh

SlovakUltraTrail

Organizátorom podujatia
Ultra Fatra je občianske združenie
Slovak Ultra Trail

IČO: 42364582
E-mail: svk.ultratrail@gmail.com
Sídlo: Nejedlého 41, 84102, Bratislava, Slovenská republika
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č.ú.: 5068075423/0900

www.slovakultratrail.sk
Chcem podporiť 2 % z dane
Slovenská Ultratrailová Liga

Ultra Fatra - extrémny beh