Propozície

 ŠTART:

 • Sobota 31.júla 2021 7:00
 • Parkovisko pred Budovou Mestské lesy s.r.o.
 • Adresa: Dolný Harmanec 51
 • GPS súradnice:N 48°48.83′ E 19°3.092′
 CIEĽ:

 • Sobota 31.júla 2021 Limit do 20:00
 • Gymnázium sv. Andreja
 • Adresa: Námestie Andreja Hlinku 5, Ružomberok
 • GPS súradnice:N 49°04’52.3″ E 19°18’09.4″

 ČASOVÝ LIMIT:

 • Horský hotel Granit Smrekovica (38 km) do 16:00 
 • Cieľ do 20:00
 PREZENTÁCIA PRETEKÁROV:

 1. Miesto nocľahu pred/po preteku: Gymnázium sv. Andreja,

  Námestie Andreja Hlinku 5, Ružomberok 30. júla  17:00 - 21:30

 2. Miesto štartu: Parkovisko pred Budovou Mestské lesy s.r.o., 

  Dolný Harmanec 51, 31. júla  06:00 - 06:45

 DOGTREKKING:

 • Pes musí byť minimálne 12 mesiacov starý.
 • Počas prezentácie a na štarte musí byť preukázaný platný očkovací preukaz psa.
 • Počas celého preteku je zakázaný pohyb psa na voľno.
 KAŽDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ POČAS PREZENTÁCIE:

 • Preukázať sa dokumentom, platným a vhodným druhom poistenia
 • Preukázať sa povinnou výbavou pretekára
 • Podpísať dokument, že účasť na podujatí je dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie
 • Preukázať sa negatívnym testom alebo COVID pasom na základe aktuálnych platných opatení v SR
 UPOZORNENIE:

 • Pokiaľ sa účastník rozhodne počas preteku predbežne skončiť, je povinný o tom telefonicky informovať usporiadateľa preteku, alebo kontrolórov na živých kontrolných občerstvovacích staniciach.
 • Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby sú všetci účastníci preteku povinný nahlásiť tento stav HZS Veľká Fatra a taktiež usporiadateľovi na tel. číslo + 421 908 032 350, + 00421908 397 008
 NOCĽAH
 PREVOZ:
 • Prevoz pretekárov
  • z miesta nocľahu (Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok) na štart, bude zabezpečený autobus s odchodom sobotu ráno o 5:30!
  • Prevoz autobusom na štart je nutné potvrdiť pri registrácii

 • Prevoz batožiny
  • Zo štartu (Dolný Harmanec) do cieľa (Ružomberok)
  • Na štarte bude vyčlenené auto na prevoz batožiny do cieľa
 VEČERA V CIELI

 • 17:00 - 20:00
 • Druh večere: Normál (mäso) / Vegetariánske
 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, ODOVZDANIE CIEN:

 • Muži (dátum narodenia 2000 <)
 • Ženy (dátum narodenia 2000 <)
 • Dogtrekking (dátum narodenia bežca 2000 < ... pes minimálne 12 mesiacov)

 • Oficiálne vyhlásenie víťazov bude v Gymnázium sv. Andreja o 17:00
 • Prví traja pretekári z každej kategórie budú ocenený vecnými cenami
 • Každý pretekár si musí ceny prevziať osobne