Poistenie

Každý účastník preteku Ultra Fatra je povinný si sám zabezpečiť a overiť vhodné poistenie pre organizované verejné športové podujatia, pokrývajúce zásah Horskej Záchrannej Služby na Slovensku. Poistenie musí zodpovedať jeho zdravotnému stavu a prostrediu, v ktorom sa bude konať pretek. Usporiadateľ preteku v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pre pretek Ultra Fatra.

Každý účastník sa musí počas prezentácie preukázať dokumentom o platnom a vhodnom type poistenia.

Uvedené stránky sú len informatívneho charakteru. Doporučený odkaz na poistenie:

http://www.hzs.sk/poistenie/